Historisk sus over vårens siste kommunestyremøte.

 

Orklands første kvinnelige varaordfører, Hanne Nyhus, ble valgt til å etterfølge Are Hilstad, som har søkt om fritak for å bli daglig leder på Orkla Industrimuseum.


23.06.2022 - Aud Inger Kalseth

At Hanne ble valgt, var ingen hemmelighet, men det følger likevel litt høytidelighet ved et varaordførerskifte. Ordfører Oddbjørn Bang takket først av Are Hilstad og berømmet ham for hans nysgjerrighet, hans evne til å se en sak fra flere sider og vilje til å diskutere seg fram til løsninger som flertallsgruppen kunne bli enige om. Han fikk blomster og alle fire bind av Orkdalsboka, som ordføreren mente han måtte ha som museums-sjef.
Etterpå ble Hanne Nyhus gratulert og ønsket velkommen inn i den politiske ledelse.
Kommunestyret startet som vanlig med at ordfører og Kommunedirektør orienterte om det som har hendt siden sist. Ordfører Bang er reisende i Miljøfyrtårn, og han mente det var utdelt ca. 15 stk. siden påske. Så er det jubileer, forskjellige arrangement som ønsker hans tilstedeværelse og et næringsliv som byr på mange spennende møter.
Kommunedirektøren startet med status flyktninge-situasjonen. Det er 55 stykker fra Ukraina som bor i Orkland. De aller fleste er kommet etter privat initiativ, men åtte stykker er kommet gjennom flyktningeapparatet. Av de andre er det 40 stykker som er blitt innvilget flyktninge-status.
Ferieavviklingen byr på utfordringer både for flyktninge-arbeidet og kanskje mest i omsorgstjenestene. Det er generell mangel på folk og fagfolk spesielt.
Det er i gang et arbeid med å finne ut hvordan vi best kan håndtere utenforskap. Det er stort problem for dem det gjelder, men også for samfunnet. Det å være medmenneske og inkluderende, er for mange en utfordring og må læres.
Saklista for kommunestyret var lang men forholdsvis grei å komme igjennom. Valgutvalget forbereder alle valg, så da er det bare å vedta. Formannskapet hadde behandlet de fleste andre sakene, og det var ingen stor misnøye med deres forslag til vedtak. Småbylista var misfornøyd med en sak som idrettsrådet hadde behandlet, men det store flertall bruker å la idretten selv bestemme hva de prioriterer.

Annonser


Medlemmer