Hjertestartere til Meldal Røde Kors

Roar Moe fra IF ga to hjertestartere i gave til Meldal Røde Kors. Jonas Syrstad, Sondre Konradsen Mjøen, Linda Solberg, Jan Steffen Hoem (administrativ leder) og Stian Skjuleng i MRKH er svært takknemlige.

Meldal Røde Kors Hjelpekorps har fått to hjertestartere fra IF Trygghetsfond.


29.06.2012 -
Torsdag 28. juni fikk vi i Meldal Røde Kors besøk av Roar Moe som jobber i IF. Han kom med en gave til oss, en gave som kommer til å bety veldig mye både for hjelpekorpset i Meldal og befolkningen i bygda.

IF Trygghetsfond har sponset Meldal Røde Kors hjelpekorps med to hjertestartere av merket HeartSine Samaritan og to førstehjelpssett som hører til hjertestarterne. Denne gaven kommer til å øke kompetansenivået til korpset betraktelig.

Vi håper at vi ikke kommer til å få bruk for hjertestarterne, men de blir nå en trygghet for oss og befolkningen i kommunen. Vi skal også så snart som mulig starte med kursing og opplæring av hjelpekorpsere, slik at vi kan ha dem med på alle våre sanitetsvakter.

Målet med IF Trygghetsfond er å støtte skadeforebyggende eller skadereduserende tiltak i nærmiljøet ditt. Støtten gis til foreninger, organisasjoner, klubber eller lignende. Vi i Meldal Røde Kors oppfordrer andre foreninger, organisasjoner og klubber i Meldal til å søke de også. Dette er en veldig fin mulighet som vi setter stor pris på.

Vi sender IF Trygghetsfond en stor takk,

med vennlig hilsen Meldal Røde Kors Hjelpekorps

v/Linda Solberg

Røde Kors hjertestarterAdministrativ leder i MRK Jan Steffen Hoem takker IF Trygghetsfonds Roar Moe for den flotte gaven.

Annonser


Medlemmer