Hjortens drømmerike i jakttida

 

For 50 år siden var jeg i Sognlia for å sjå på hjorten. Husker vi var ved en innhegning med høyt gjerde, men ingen hjort var å sjå. I mange år har jeg tenkt å ta turen dit igjen og det ble en søndagstur sist i august sammen med to gode venner.

Hjortreportasje: Olav S. Kvaale


15.09.2008 - Marit Mjøen

Se bildene fra hjortens rike i Sognlia og Grytdalen i Orkdal kommune.

Arnljot Kvaale og Asbjørn. Foto: Olav S. KvaaleJeg tok turen sammen med min bror Arnljot og søskenbarn Asbjørn. Sognli-eiendommen har en interessant historie. Gården har eksistert i mange hundre år. Christian Thams kjøpte den i 1907 sammen med 87 andre eiendommer i området. Thams solgte Songli-eiendommen under siste krig, den ble etter hvert overtatt av staten i 1952. Staten skulle drive Sognli som en forsøksgård for  vilt- og fiskeforskning. I mange år ble forskning på hjort det sentrale i Sognlia. Slik forskning er vesentlig redusert i den senere tid og myndighetene legger nå vekt på at eiendommen skal benyttes som en naturopplevelse for interesserte.
En stor del av eiendommen er naturvernområde, dette er slett ikke til hinder for fotturer i området.
Mange gamle bygninger i området er tatt vare på gjennom opp-pussing de senere år.

Vi starter turen fra Sognli gård og målet er Bjørndalen. Vi er spente på hva vi ser undervegs, er det fortsatt noen synlige tegn fra Thams-perioden?     
Det er lett å gå, vi følger en traktorveg og kommer snart inn i Grytdalen naturreservat som er et av landets største.
Ved første vegdele velger vi Hjortdalshytta, en avstikker på knappe 2 km. Det passer med en liten rast her ved hytta som er den eneste bevarte av 5 jakthytter som opprinnelig var hulluer.  4 av hyttene brant i 1950 og det er lett å se hvor disse hadde stått.
i Hjortens rike. Foto: Olav S KvaaleFyrst Albert 1 av Monaco var også her, men det var 96 år siden og han var sammen med jaktkamerat Christian Thams.
Ved hytta ser vi en lerkegran. Denne er fra samme tidsepoke og ble plantet av Sognli Jaktklubb. Andre fremmede treslag ble også plantet, vi observerte sølvgran når vi kom til Bjørndalen.         
Thams etablerte Sognli Jaktklubb også i 1907, hensikten var å skape et jaktparadis av Sognli-eiendommene. En utstrakt skogplanting, også med spesielle treslag, ble gjennomført for å gi mer skjul for hjorten. Et annet tiltak var å kultivere myrområder slik at hjorten fant mat. Gjennom dette og mange andre tiltak vokste det fram en særlig stor hjortestamme i Grytdalen.    

Mens vi raster ved Hjortdalshytta kommer 2 ungdommer, de skal videre til Øyangsvatnet i Lensvik. De har ikke kart, de gløtter på vårt og haster videre! Et ektepar kommer også, de plukker blåbær og koser seg i det fantastiske været.
Vi går tilbake mot vegdelet. Legger nå merke til flere områder med urskogspreg, vakre gaddfuruer står høyreist i solskinnet. En liten foss i Grytdalsbekken spiller fløyte med sola. Vi tre vandrerne, vi nyter sola med naturen. 
Vi tar av mot Bjørndalen, traktorvegen blir etter hvert til en vanlig sti, det er lett å finne målet. Det er noe myrlendt den siste biten før terrenget stiger opp, vi vandrer ut av naturvernområdet og  kommer til husene på Bjørndalen. Disse er holdt i god stand av staten gjennom direktoratet for naturforvaltning.
Bjørndalen var også en av Sognli Jaktklubbs eiendommer og ble først drevet som selvstendig gårdsbruk, senere ble det seterdrift med utmarksslått, og foret ble fraktet med slede 8 km til Sognlia.  

Vi avslutter fotturen med å gå til nordenden av Fjellkjøsvatnet, der venter skyss.

Heller ikke denne gangen fikk jeg se noen hjort. Hjorten i Grytdalen holder seg trygt i skjul i sitt drømmerike. Artikkelbildet måtte bli et bilde av en brodert hjort. 

Olav S.

Annonser


Medlemmer