HMS-kurs ved Studiesenteret

 

Kurset i HMS, Helse- miljø og sikkerhet, gir opplæring i Arbeidsmiljøloven på minimum 40 timer, og tilfredsstiller kravene til ledere, verneombud og medlemmer av AMU. Kurset overføres med videokonferanse til Meldal studiesenter.
HMS-kurset har gått tre ganger før med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Påmeldingsfristen er 25. oktober.


22.09.2010 - Frode Langeng

Med vennlig hilsen
Birgit Overland
Meldal studiesenter

studieslogo.png

Annonser


Medlemmer