Høstmøte i Meldal hørselslag

 

22 frammøtte på en blaut og vindfull mandagskveld - langt uti oktober, må styret være fornøyd med. Odd Skogstad ledet møtet (han som andre med litt plunder med mikrofon og høytalerannlegg). Astrid Bjørkan spilte stykker på piano og til allsangen. To elever + en lærer fra kulturskolen spilte gitar for oss.

27.10.2010 - Magne Vullum

Så fikk vi være med Maj Britt  Svorkdal Hess på en togreise fra Oslo til Berkåk, og hennes samtale og møte med den - skal i si den urbane  Oslodama.
Temaet for Maj Britts  opptreden var: “Stillhet/støy”. Her fikk vi del i kontrastene på en humoristisk måte. Stillhet, ro, sjølvalgt ensomhet på hytta - uten innlagt lys og vatn, og - tenk: Ikke en gang i et hyttefelt med nære naboer - ja dette  ble “en annen verden” for Oslodama som foretrakk et sted langt nede på kontinentet.
Hun tok oss også med tilbake til barndommen på Togstadjåren, og til nummersalg i grenda sammen med ei venninne - utsendt av Johanna. Tett oppunder jul ble de mottatt med åpne armer, med traktering på hvert sted så magen ble stappfull av julebakst o.a.

Odd orienterte om sine erfaringer med tinnitus - også om opphold på HLF.s rehabilitetssenter for hørselshemmede. De fleste med denne sykdommen bærer sine plager for seg sjøl. Hans anbefaling er at de gjerne må snakke med andre om sine problemer. Hørseslaget vil gjerne stå til disposisjon og hjelp - det finnes mange hjelpemidler også for disse. Han nevnte et likemannskurs som skal avholdes i HLF.s regi innrettet mot tinnitus. Da blir vår henstilling til styret - og til deg Odd: Reis dit og bli hørselshjelp for de som plages av tinnitus her i bygda. Å gjøre enda mer for denne gruppa, må være en viktig oppgave for hørselslaget.

God servering hørte med, likeså en åreomgang som gav noe i kassen for laget.

Takk for en trivelig kveld.

Jo Foss
Ps. Bilder ble ikke tatt - apparatet lå i lomma, ubrukt da referenten kom heim.

Annonser


Medlemmer