Hvilken skolemodell ønsker du? 

 

Vi merker oss at det er mange meninger om skolestrukturen rundt om i bygda, og en god skole er og blir en viktig sak. Alle foreldre vil nok sine barns beste, og da settes fokusen både på sosial trygghet og faglig innhold m.m.  

19.02.2008 -
Kategori: Arkiv

Hovedutvalget for oppvekst, helse og omsorg er den kommunale styringsgruppen som jobber med de 3 lanserte skolemodellene.

1. Beholde dagens struktur

2. Barne- og ungdomsskole på Løkken, i tillegg til felles skole for Grefstad, Storås og Å.

3. Ungdomsskole på Løkken og en felles barneskole for hele kommunen.


Full rehabilitering av alle skolene vil by på store kostnader, men det blir også dyrt å bygge nytt, fortalte ordfører Ivar Syrstad til Medalsavisa før jul. Det var da snakk om å ta en beslutning i denne saken første halvår i år.
Medalsavisa lar våre lesere gi uttrykk for hva de mener er det beste alternativet ved å bruke avstemmingen på denne siden.


 

Annonser


Medlemmer