Hyttekveld

 

Hvordan kan vi sammen øke den lokale verdiskapingen av fritidsbebyggelsen? Hvilke muligheter har vi?


29.02.2012 -

Meldal Kommunen inviterer til hyttekveld tirsdag 6. mars kl. 19.00 i Meldal samfunnshus.
Alle er velkommen, men kvelden er spesielt rettet mot grunneiere og øvrig næringsliv som kan utnytte de økonomiske ringvirkningene av fritidsbebyggelse. Dette kan være lokale håndverkere, entrepenører, aktører innen salg og service eller andre som ser muligheter

Erfaringer viser at grunneiere, lokalt næringsliv og lokalsamfunn ofte har mer å høste av fritidsboliger både i en utbyggings-­‐ og driftsfase. I tillegg opplever vi nå en økende interesse for at bosatte i byer ønsker å bruke distriktene til rekreasjon. 

Meldal kommune har som en oppfølging av hytteprosjektet i "Løft Meldal opp og fram" invitert Norsk Turistutvikling (NTU), Lillehammer, ved daglig leder Kjell O. Solbakken. NTU er det fagmiljøet i landet som har arbeidet mest med utvikling av lokal næringsaktivitet med utgangspunkt i bl.a. landbruk/fritidsbebyggelse og har nylig gitt ut en veileder om dette. Vi har også invitert stortingsrep. Arne L. Haugen, som er saksordfører på Stortinget for den nye landbruksmeldingen.

Program
Den nye landbruksmeldinga og hytter som tilleggsnæring i landbruket
v/stortingsrep. Arne L. Haugen.

Inspirasjonsinnlegg ved Kjell O. Solbakken, Norsk Turistutvikling AS.
  • Hva ønsker markedet? Hvordan lykkes i markedet?
  • Hvilke økonomiske ringvirkninger gir fritidsboligene i lokalsamfunnet?
  • Hvordan oppnå større næringsmessige effekter både i en utbyggingsfase og i en driftsfase?
  • Hvordan organisere og utvikle samarbeid mellom grunneiere/øvrige i lokalsamfunnet?
  • Hvordan kan vi lykkes?

Diskusjon/drøfting
  • Vegen videre på dette næringsområdet?
  • Hva er viktig å gjøre for at vi skal lykkes i praksis i vårt område?
  • Hvordan organiserer og prioriterer vi arbeidet videre? 


Hvis det er spørsmål tilknyttet dette, ta kontakt med Odd Lykkja, tlf. 72 49 51 91 / 482 74 215, eller epost Odd.Lykkja@meldal.kommune.no

Alle er velkommen!

Odd Lykkja

Annonser


Medlemmer