I disse karnevaltider..

 

De 70 elevene fra Grefstad skole var først innom Rådhuset på sin vandring.

16.02.2007 -

Der gikk karnevaldeltakerne opp trappene og tok en runde i etasjene mens de sang. På veien ut fikk de hver sin seigmann som takk for fin underholdning.
Derfra gikk turen til Meldal Helsetun. Fra storstua på Helsetunet forplantet lyden seg til de fleste avdelinger, og beboere fra sokkelen og 2. etasje som var til stede, fikk sett fargerike elever fra skolen. Ansatte og beboere satte stor pris på et slikt avbrekk i hverdagen. Underholdningen ble avslutta med heftige samba-rytmer.
Etterpå dro elevene til skolen for å spise boller og drikke saft. Nytt av året var at alle klassene deltok, og at de var ute i nærmiljøet for å underholde. Tidligere hadde de feira karnevalet inne på skolen.

Annonser


Medlemmer