Imponert fylkesutvalg

 

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har tilbrakt de to siste dagene i Meldal. Her har de fått et godt innblikk i næringslivet i kommunen vår - og Meldal videregående skole.


12.03.2013 -

- Vi er fryktelig glade for å få vise fram næringslivet i Meldal kommune til fylkesutvalget og til fylkesråmannens stab, sier ordfører Are Hilstad, som er de besøkendes vert disse to dagene.

Fylkesutvalget er fylkeskommunens "formannskap", hvis en skal sammenligne med en kommunes politiske oppbygging og er altså den nest høyeste politiske organ i fylkeskommunen. Fylkesutvalget består av et utvalg av Fylkestingets medlemmer, deriblant fylkesordføreren og fylkesvaraordføreren. Fylkesutvalget skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan og budsjett, men kan også tildeles myndighet i de fleste saker.

I går var delegasjonen på besøk hos Simpro, Rupro og Orkla Industrimuseum. Middag i Orklas Gjestebolig ble kombinert med orientering om Salvesen & Thams ved Arve Slørdahl og Bjørn Wiggen.

I dag, tirsdag, startet utvalget med besøk på Meldal videregående skole, der også Orkdal vidaregåande skole var representert. De to skolene har tett samarbeid, ikke minst når det gjelder programtilbud til elevene.

Meldal videregående skole
Øyvind Togstad ønsket velkommen til Meldal videregående skole, som er en av de aller største arbeidsplassene i kommunen med sine 75 ansatte og cirka 300 elever.
- Vi hadde aldri vært der vi er nå uten en velvillig kommune og ikke minst et utrolig interessert og aktivt næringsliv, sier rektor Øyvind Togstad. - Vi har et tett og godt samarbeid med mange bedrifter i Meldal, og en kan nok si at vi er gjensidig avhengige av hverandre. Samarbeidet går på utplassering i praksis og ikke minst læreplasser, og jeg vil si det så sterkt som at næringslivet i Meldal og Orkdal er enestående når det gjelder å ta imot elever. Vi er for øvrig også medlem av Orkladal Næringsforening, og det tror jeg har betydning for samarbeidet, legger han til.

Dagen i dag fortsatte hos Orkla Trebrensel AS og en orientering hos Gunnar og Olav Ree. Så har fylkesutvalget spist lunsj på Rådhuset før de fortsatte med et fylkesutvalgsmøte før turen gikk tilbake til byen.

Utvalgets medlemmer ga uttrykk for at besøket i Meldal hadde vært både spennende og interessant.

- For Meldal er det gull verdt at så mange kjenner oss så godt, konkluderer ordfører Are Hilstad etter besøket.

Annonser


Medlemmer