Informasjon fra Montessoriskolene i Meldal

 

Montessoriskolene i Meldal inviterer til nytt informasjonsmøte.


29.03.2012 -

Det blir i disse dager sendt ut et informasjonsskriv til alle foreldre og foresatte. De fleste får tilsendt denne informasjonen på oppgitt mailadresse ved påmelding.

Alle elever som har søkt ved Montessoriskolene i Meldal, får bekreftet plass. Vi gleder oss veldig til oppstart, som er beregnet til August 2012.

Rett over påske inviterer vi alle foreldre og foresatte til et nytt informasjonsmøte:
Dato: 17. April
Tidspunkt: Kl 19.30
Sted: Bergmannskroa på Løkken

Her vil en kunne få detaljert informasjon om status og framdrift for blant annet SFO, skolelokaler, lærere m.m. Det blir selvsagt anledning til å stille spørsmål til styret underveis.

Med vennlig hilsen
Styret for Montessoriskolene i Meldal

Annonser


Medlemmer