Informasjonsmøte om ny kommuneplan og hyttebygging

 

Hytter som næring betyr mye for Meldal! Kommunen ønsker å legge til rette for økt satsing, og inviterer til informasjonsmøte om hyttebygging. Møtet er i første rekke myntet på grunneiere, men er åpent for alle interesserte.


22.10.2011 - Magne Vullum

Sted: Meldal samfunnshus.
Tid: onsdag 26. oktober kl. 19:30.

Vi ønsker å sette fokus på grunneiersamarbeid og hvilke konsekvenser den nye kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i sommer, har for hyttebygging. I den nye planen er det åpnet for å dele fra ca. 700 nye tomter i løpet av planperioden (2011-2022). Det er altså store muligheter for de som ønsker å satse! Utbygging av utmarka setter imidlertid andre krav i dag enn for bare noen år siden. Kort sagt ønsker man nå en mer helhetlig arealforvaltning, noe som setter krav til større samarbeid mellom grunneierne. Hvorfor det er blitt slik, og hvordan man kan gå fram for å lykkes med utbygging og grunneiersamarbeid, vil bli sentrale tema.

Arnljot Ovesen vil ha et innlegg under tittelen: ”Ny arealdel til kommuneplanen er vedtatt.
Hva blir veien videre?” Vi har også fått med oss Per Joar Gunnes som vil fortelle om grunneiersamarbeid i Rennebu. Per Joar er en av grunneierne i Mjuken hyttegrend, og har tidligere jobbet hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Tittel på foredraget til Per Joar er ”Utfordringer i forbindelse med grunneiersamarbeid”.

Beskrivelse av den nye arealplanen og kart ligger på nettsidene til Meldal kommune.

Velkommen!

Odd N. Lykkja
Rådgiver Naturforvaltning

Informasjonsmøte om ny kommuneplan og hyttebygging

Annonser


Medlemmer