Informasjonsmøte om Trollheimsprosjektet

Informasjonsmøte i Å-stuggu

Trollheimsprosjektet er et næringsutviklingsprosjekt i vernet natur – et samarbeidsprosjekt med flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.


30.05.2011 - Magne Vullum

Meldal har en liten bit av verneområdet i Trollheimen, men en viktig innfallsport. Å og Resdalen er derfor et interessant område i prosjektet.

Prosjektleder Janne Bøklepp vil gjerne oppnå praktisk og konkret samarbeid med lokale bedrifter og ressurspersoner, og ønsker å bruke lokal kunnskap, historier, turtips o.a.
Hun skal følge opp bedrifter som har meldt sin interesse for å delta i prosjektet med markedsføring, salg, produktutvikling, strategi eller økonomiplanlegging.Å stuggu

Vi ønsker velkommen til et interessant møte i Å-stuggu  onskdagskvelden den 1. juni kl. 17.00.

Å Grendalag

Se plakaten her

Annonser


Medlemmer