Ingen hadde rett ...

 

Magne Lillegård skriver på meldal.no den 30/8-07:

31.08.2007 -

Faktisk så har hverken Meldal kommune eller Magne Lillegård rett i sin rangering, Meldal kom på delt 13. plass, se vedlagte grafikk utarbeidet fra tabell på http://www.forbrukerportalen.no/Tester/2007/test av kommuneservice 2007. I denne grafikken så er Magne Lillegårds syn på plassering markert med rødt, denne er feil. Meldals eget syn på plasseringen er markert med blått, dette er heller ikke riktig, de kom ikke på 8. plass i landet, men hadde landets 8. beste poengsum, sammen med 3 andre kommuner. Den korrekte plasseringen er markert med grønt. Men vi kan vel uansett spissfindigheter omkring plassering være hjertens enige i hva Lillegård avslutter med - "Uansett et godt resultat." Som det går frem av artikkelen Meldal kommune selv linker til, og som også vises i den detaljerte tabellen til Forbrukerportalen så fikk Meldal kommune full pott med 100 poeng av 100 mulige på telefonhenvendelser!


Mvh. Erik EinumAnnonser


Medlemmer