Ingen Storåsfestival i 2011?

 

Storåsfestivalen uttalte for ikke lenge siden at festivalen skulle utvides til tre dager igjen til neste år, og at det snart skulle legges ut "billigbilletter" for salg. Styret i Storåsfestivalen overrasker nå med å komme med et vedtak som tilsier at det ikke blir festival i 2011.

07.12.2010 - Frode Langeng

Styret vedtok følgende mandag kveld:

«Rammene lokalt for å gjennomføre festivalen slik styret mener den bør avvikles, er ikke til stede. Og da er det bedre å la være. Med bakgrunn i dette innkalles det til ekstraordinær generalforsamling for å endre vedtektenes §3 som sier at det skal arrangeres musikkfestival på Storås hvert år.»

Les mer om saken hos avisa ST.

Annonser


Medlemmer