Innflytting redder folkevekst i Meldal

 

Det er større tilflytting til Meldal enn utflytting. Det berger folketallsøkning på 1,1 % fra i fjor til i år i Meldal.


22.04.2013 -

I en artikkel i Adresseavisen i dag, pekes det på tendensen i folketallutviklinga i Midt-Norge de siste ti åra - 2003-2013 - med økt tilflytting til Trondheim og de største kommunene, og bekymringsfull folketallsnedgang ellers.

Også Meldal kommune må notere en nedgang fra 2003 til i dag, men det positive for vår kommune er at trenden ser ut til å være snudd. De siste åra har Meldal økt folketallet og er på vei mot 4000 innbyggere igjen. Vi må tilbake til 2001 for å finne innbyggertall på over 4000 - da var det 4028 meldalinger. Bunnivået ble nådd i 2008 med 3871 innbyggere. Fra det året og fram til 2010 gikk det gradvis framover igjen. En liten årsnedgang fra 2010-2011, men så har pila bøyd oppover.

Årsakene er mange. Noe av veksten kan helt klart relateres til prosjektet "Løft Meldal opp og fram" som var et næringsutviklingsprosjekt fra 2008-2011. Dette skapte en optimisme og kreativitet både blant næringslivet, innbyggerne og kommunens ansatte som ga positive ringvirkninger.

En annen årsak er eksistensen av Meldal videregående skole som fungerer som både opplæringsinstitusjon, arbeidsplass og markedsfører av Meldal som bo- og arbeidssted.

En tredje årsak kan ligge i prosessen med ny barne- og ungdomsskole i Meldal. Debatten dette utløste og prosessen som ble satt i gang, skapte en viktig forståelse av hvor stor betydning lokal patriotisme og har for en kommune.

Ordfører Are Hilstad kommer straks med en kommentar til artikkelen.

Relaterte artikler:

21.02.2013 God befolkningsutvikling i Meldal

Her er Statistisk Sentralbyrås befolkningsinformasjon om Meldal kommune:

År    - Folketall

2013 - 3967

2012 - 3924

2011 - 3903

2010 - 3920

2009 - 3899

2008 - 3878

2007 - 3900

2006 - 3903

2005 - 3934

2004 - 3947

2003 - 3994

2002 - 3995

2001 - 4028

Annonser


Medlemmer