Innsamlingsaksjon tråkkemaskin

 

Målet er å få inn penger slik at det kan anskaffes en maskin til rundt kr. 500.000,-

22.03.2007 -
Det er sendt ut brev til 23 firma/organisasjoner. Så langt har 7 av de 23 svart på vår søknad om penger. Dette har ført til at det pr. i dag har kommet inn kr.320.000,-
Vi håper at vi snart får svar fra de 16 andre som har fått en søknad fra oss. Det er greit å vite hvilken sum vi til slutt skal forholde oss til når det gjelder kjøp av maskin. Når vi kan foreta en handel, vil vi komme tilbake på meldal.no med en oppsummering.
En foreløpig takk rettes til de som har bidratt med penger til tråkkemaskin i Løkken Alpinklubb.

Olav R. Bergsrønning


Annonser


Medlemmer