Innsamlingsaksjonen

 

Årets fasteaksjon er historie og konfirmantene er ferdig med en av oppgavene som hører til forberedelsene før konfirmasjonen.

03.04.2007 -

Ikke bare konfirmantene, foreldrene er også en viktig samarbeidspartner for at aksjonen kan gjennomføres på en god måte. De stiller opp og bruker av sin fritid og kjører ungdommene rundt. Det er viktig både for å komme rundt til alle innen rimelig tid og av sikkerhetsmessige grunner. En ungdom alene ute med en bøsse med penger, kan være i en utsatt posisjon.
Vi vil få takke konfirmantene m/foreldre for et godt samarbeid, kontaktpersonene som bidro litt ekstra og takken går også til alle som bidro til at resultatet ble kr. 24292,- for Storås, Grefstad og Å og kr. 9373,50 for Løkken.

En god påske ønskes til alle!

For innsamlingskomiteene i Løkken og Meldal Menighetsråd

Grete Snuruås og Aud Inger Kalseth

Annonser


Medlemmer