Inntak av elever for Montessoriskolene i Meldal

 

Det åpnes for inntak på Montessori-skolene


12.01.2012 -

Vi åpner for innsending av søknader for inntak på Løkken Verk Montessori Barneskole, og Meldal Montessori Ungdomsskole, fra og med 15. januar 2012. Søknadsfristen er satt til 1. februar 2012.

Vi tar inn elever til
    Barneskole (1-7 års trinn)
    SFO (1 -4 års trinn)
    Ungdomsskole (8 – 10 års trinn)

Søknadsskjema med informasjon fås ved følgende henvendelse:
    e-post:     post@msim.no

    Tlf:    911 07 782

    Brev:    Montessoriskolene i Meldal
                Torvgata 37
                7332 Løkken Verk

    Web:     www.msim.no

Husk!
Informasjonsmøte for foreldre den 16. januar 2012, kl. 19.00 ved Furulund (Tidligere  Barnelosje Malm) på Løkken. Alle foreldre er velkomne. Rektor for Markabygda Montessoriskole kommer.

Tekst: Styre Montessoriskolene i Meldal

Annonser


Medlemmer