Inntak av elever på Montessori-skolen

 


Montessori-skolene i Meldal åpner for inntak både i barne- og ungdomsskole fra høsten.


12.01.2013 -


Montessori-skolene tar imot søknader for inntak på Løkken Verk Montessori Barneskole og Meldal Montessori Ungdomsskole fra og med 15. januar 2013. Søknadsfristen er satt til 1. februar 2013.

Skolene tar inn elever på barneskole (1-7. årstrinn), på SFO (1-4. årstrinn) og på ungdomsskole (8 - 10. årstrinn).

Søknadsskjema med informasjon fås ved henvendelse til skolen (se kunngjøringsannonse).

 

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer