Interessante foredrag med Løft Meldal Opp og Fram

 

Hytte- og lakseprosjektet hadde kveldsmøte på Storås.


06.12.2011 -

Stasjonspuben på Storås Trafikksenter var arena for hytte- og lakseprosjektet i LMOF (Løft Meldal Opp og Fram), da det var invitert til inspirasjons- og kurskveld den 1. desember. Selv om prosjektet nærmer seg slutten, vitner over 30 deltagere om at engasjementet fremdeles er til stede. Styreleder i LMOF, Ingjerd Astad-Steen og delprosjektlederne Torkjell Orre Rye (lakseprosjektet) og Odd Arild Svartbekk (hytteprosjektet) var også til stede.

Denne kveldens høydepunkter var foredragene til May Britt Hansen, daglig leder i Trøndersk Reiseliv, og Bjørn Gjøvikli, produktutvikler i Din Tur. OBU orienterte om fakta for hyttenæringen i Meldal og utga deltagerne en veiledning i verdiskaping for hyttenæring (Ønsker du denne veiledningen og/eller rapport av undersøkelse av hyttenæringen i Meldal, ta kontakt med OBU på tlf 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no).

Hansen viste at hun brenner for reiselivet i Trøndelag, og var tydelig på at man må følge de trønderske reiselivsstrategiene. Meldal er ikke kjent i Europa. Det handler derfor først om å få turistene til å bli interessert i å komme til Norge, så Trøndelag og Meldal. I Meldal og Trøndelag handler det om å få turistene til å bli deltagere, ikke tilskuere, sa Hansen. M.a.o. å legge opp til aktiviteter. Hansen oppfordret meldalingene til å få tak på mer informasjon om våre hytteboere, turister og andre gjester. Hva er de interessert i, hvor kommer de fra osv.

Gjøvikli i Din Tur var opptatt av å få til attraktive bosteder for turistene/hyttefolket. Det må være ryddig, rent og pent både innenfor og utenfor feriehusene. Gjøvikli fortalte også om sine erfaringer med turistnæringa, om trender og muligheter. Aktiviteter som fuglekikking og vandring (man legger opp merkede turløyper til gjestene) er i ferd med å bli populært, i følge Gjøvikli.

Det virket som om at mange av deltagerne fikk nye tanker og idéer denne kvelden. Når foredragene var slutt ville ikke folk gå hjem. Så da er det bare å håpe at flere nye spennende prosjekter i Meldal dukker opp etterhvert.

(Fotos: Ola Løseth og Britt Moen)

2011 1201GerdNordnorgetur0034

May Britt Hansen, reiselivssjef i Trøndelag.

2011 1201GerdNordnorgetur0044

Bjørn Gjøvikli, produktutvikler i Din Tur.

2011 1201GerdNordnorgetur0038

Stasjonspuben var full av folk.

2011 1201GerdNordnorgetur0039

Både grunneiere, elve-eiere, entreprenører og hyttebyggere var representert.

2011 1201GerdNordnorgetur0035

LMOF spanderte pizza.

010

011

013

014

015

2011 1201GerdNordnorgetur0033

Torkjell Orre Rye takket for samarbeidet i prosjektet, men tilbød seg også å bidra videre.

Annonser


Medlemmer