Invitasjon til nytt, spennende forum

OBU har Forum for Nyskaping

Du og din bedrift inviteres til ny samling i Forum for Nyskaping! Hensikten med forumet er å stimulere til økt innovasjon og å løfte frem nyskapende idéer til forretningsmessig virksomhet. Målgruppene er primært ledere/prosjektledere, personer og team i næringslivet, sekundært gründere og potensielle gründere i Orkdalsregionen.

20.09.2011 - Frode Langeng

Denne gangen får vi besøk av Arve Ivar Sundseth fra Leksvik, en forfriskede foreleser med mange interessante erfaringer fra prosesser innen omstilling og nyskaping.

Meld dere på nå, så har du muligheten til å påvirke hvordan dette forumet skal bli, og hvordan nettverket kan jobbe med utvikling, vekst og nyskaping for deres egen bedrift og næringslivet i regionen for øvrig. Kjenner du noen som har idéer eller prosjekter på gang, så tips dem gjerne om dette nye tilbudet.

Dato: tirsdag 4. oktober, kl. 18.00 - 20.15.
Sted: Orkanger, Axess Kurssenter på Grønøra.
Klikk her for kart som peker til Grønøra Næringspark (hvor bl.a. Orkla Engineering holder til).
Axess Kurssenter ligger i 2. etasje i det store grønne bygget rett overfor Grønøra Næringspark.

Program:
kl. 18.00: Velkommen. Mål og hensikt med forumet.  Nyskaping / innovasjon. Rådgiver F. Langeng, OBU.
Ca 18.15: ”Endringsledelse og nyskaping i praksis”, med Arne Ivar Sundseth, daglig leder i Lyng ProTech AS.
Ca 19.15: Kaffepause.
Ca 19.30: ”Ny næringshage – et verktøy for vekst og nyskaping”. Ved daglig leder i OBU, Odd Halsetrønning.
Ca 20.00: Veien videre for Forum for Nyskaping.
Ca 20.15: Avslutning.

Lett servering. Seminaret er gratis.

Forumet vil handle mest om hvordan man gjør eller lager nye produkter/tjenester i bestående virksomheter.  Det handler ikke bare om produktutvikling, men også nye produksjonsprosesser, nye tjenester, nye måter å organisere seg på, ny forretningsmodell, nye markedskanaler osv.

Mål for forumet:
⁃ økt innovasjon i etablerte bedrifter
⁃ å skape flere nye bedrifter
⁃ realisere nye og gamle ideer og prosjekter
- være et nettverk og en møteplass
- arrangere faglige møter, workshops, mindre kurs og seminarer
- inspirere og motivere

Forumet er for deg/dere som f.eks.:

- har en idé du ønsker å teste eller utvikle
- har lyst til å starte med noe nytt
- har lyst til å starte en ny virksomhet
- er i en utviklingsfase eller etableringsfase i din bedrift/ditt prosjekt
- ønsker erfaringsutveksling
- ønsker å lære mer om emnene kreativitet, nyskaping, utvikling o.l.
- ønsker å få faglige oppdateringer og oppfølginger av rådgivere
- søker inspirasjon og motivasjon
- ønsker et nettverk og komme i kontakt med folk og bedrifter i samme situasjon som deg/dere

Påmelding til:
Frode Langeng, OBU.  E-post: fl@orkladal.no / mobil: 994 76 222.
 
Frode_med_logo_web.JPG

Annonser


Medlemmer