Jaspis

 

Meldals kommunestein

10.08.2007 -

Jaspis er kåret til kommunestein i Meldal, - det er ikke noe dårlig valg. Dette er et flott steinslag det finnes mye av i kommunen vår. Jaspis er et finkornet kvartsaggregat, ispedd jernoksid som skaper den vakre rødfargen vi finner så mye av her, men det er også gule og grønne varianter.
De fine fargene har nok fanget oppmerksomheten langt tilbake i tid. Mange mener fortsatt at denne steinen gir gode energier, er helbredende og lykkebringende, - så valget av kommunestein får kanskje uante positive følger. En ”blodstein” skulle i så fall alle meldalinger ha i lomma si.
Den er i senere tid brukt som tilsetting i asfalt og betong på grunn av sin hardhet og slitestyrke, og i
Svinsåsmarka er det et stort brudd, der jaspis er brukt til dette.
Jaspis er også en veldig flott smykkestein, særlig den fra vårt distrikt som er full av kiser og svartstein.
Steinsliping er en flott hobby, og for den som er interessert i å prøve, er det bare å ta kontakt med Pyritten geologiklubb (se lag og foreninger). Klubben har slipekvelde hver uke i vinterhalvåret.

Ola L.

Annonser


Medlemmer