- Jeg vil være alles ordfører

 

- Det aller viktigste nå er å bli synlig som en ordfører for hele bygda. Det fortjener bygda, og det fortjener meldalingene.

20.09.2011 - Anne Mari Svinsaas

Are Hilstad er klar for oppgaven. Naturligvis blir det viktigst på lang sikt å føre en politikk som han sjøl, Meldal Arbeiderparti og flertallet i kommunestyret kan stå for. Det er jo politiker han er.
- Men akkurat nå er det nokså skarpe fronter grendene imellom, og jeg anser det derfor som veldig viktig å bli en ordfører som er synlig på arrangementer og i andre sammenhenger i alle grendene i bygda. Jeg tror på det gode i folk, og jeg tror også at meldalinger både i Laksøybygda, på Å, Storås, Drogsetmoen, Grenda, Bjørnli og Løkken vil ønske meg velkommen i sammenhenger der det er naturlig at ordføreren er med. Jeg er en sosial fyr og gleder meg til å bli kjent med flere meldalinger, sier bygdas nyvalgte ordfører, Are Hilstad.

- Hvordan skal en fersk kommunepolitiker som deg makte oppgaven med å forene denne bygda som i løpet av de siste par årene har fått skarpere skillelinjer enn kanskje noen gang før?

- Det er ingen enkel oppgave, men det er en veldig, veldig viktig oppgave. Og jeg tror jeg har svært mange med meg i ønsket om å gjøre miljøet og "klimaet" i Meldal bedre. Men bygdestrid kan ikke fjernes med politiske vedtak. Det er først og fremst innbyggerne som må gå i seg sjøl og ordne opp i det vi strides om. Men lokalpolitikerne kan og skal gå foran og vise folk flest at det går an å samarbeide på tvers av politiske, geografiske og historiske skillelinjer, mener Are Hilstad.
- Bygdestrid er hemmende for utviklinga. Skal vi få til større aktivitet og ikke minst større tilflytting til bygda, må vi bli triveligere mot hverandre, vi som bor her, mener han.

- Hvordan kan Meldal Arbeiderparti forsvare å samarbeide med FrP som med én representant i kommunestyret er blitt knallsterkt i sin vippeposisjon?

- Mange stiller det spørsmålet. Vi vet jo at AP og FrP står langt fra hverandre i rikspolitikken. Lokalt er det en helt annen situasjon, og i Meldal oppfatter jeg FrP mye mer som et sentrumsparti enn som et fløyparti. Og hvis vi nå skal betrakte bygdestrid som en politisk dimensjon, føler jeg i hvert fall at vi inngår samarbeid med et sentrumsparti når FrP nå blir vårt partner i kommunestyret.

Han synes Helge Ringli (FrP) har gjort en god jobb som folkevalgt. Litt spøkefullt karakteriserer han seg selv og Ringli som teoretikeren og praktikeren. - Det handler om å utfylle hverandre, gjøre bruk av hverandres sterke sider. Jeg gleder meg til samarbeidet med Helge.

Are Hilstad mener det blir viktig å skape et godt samarbeidsklima i lokalpolitikken. Ikke bare mellom posisjonspartiene AP og FrP, men også mellom posisjon og opposisjon. - Et godt forslag bør bli vedtatt enten det kommer fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet. Vi må ha en god dialog i kommunestyret og bevege oss bort fra den mistenkeliggjøringen vi har sett tendenser til - fra alle sider.

- Noe av det første jeg vil gjøre, er å ta kontakt med de fire grendalag/utviklingslag som finnes i kommunen. De jobber aktivt og engasjert for sitt nærmiljø, og det er viktig å støtte opp om dette. Jeg ønsker å bli kjent med dem og de sakene de er opptatt av. Vi må jobbe på lag alle sammen for å skape utvikling. Og jeg vil gjøre mitt beste for å bli en ordfører som hele bygda har nytte av, avslutter Meldals nye ordfører, Are Hilstad.

017.jpg

Tekst og bilder: Anne Mari


Annonser


Medlemmer