Kalvmønstring på Prestgarden

 

TINE Meldal Produsentlag inviterer alle barn til kalvmønstring på Prestgarden i Meldal søndag 12. oktober. Alle som har kalv tar den med, og de som ikke har egen kalv får mulighet til å adoptere en! Kalvene skal presenteres under mønstringa - og da er det bare for kalve-eierne å legge seg i trening, sier Geir Solstad i produsentlaget. Påmeldingsfrist er satt til 26. september.

05.09.2008 - Marit Mjøen

KalvmønstrinKalvmønstring er blitt et svært populært arrangement for barn og unge over hele landet. Produsentlag i Tine via sin organisasjon GENO har laget et artig opplegg for slike mønstringer. Og nå er aktiviteten altså kommet til Meldal.

- Vi håper mange blir med, sier Solstad. - Oppladninga til mønstringa er artig med trening i å leie kalver. Det er nemlig ikke så enkelt som det høres ut for! Kalvene som får være med er mellom 1-6 mnd.

De som ikke har egen kalv, kan kontakte enten Geir Solstad eller Vibeke Mehlum i Meldal Landbruk og få kontakt med gårdbrukere som har kalver som ønsker en midlertidig adopsjon!

I tillegg til selve kalvemønstringa, inviterer produsentlaget til mange andre aktiviteter denne søndagen på Prestgarden, bl.a. ATV-kjøring. Du vil finne mer informasjon om arrangementet her på www.meldal.no etterhvert.

Mer informasjon om kalvmøsntringa 2008 på Prestgardeni Meldal får du her:

Geir Solstad, Meldal produsentlag: mobil 480 63 390
Vibeke Mehlum, produsentrådgiver hos Meldal Landbruk: mobil 952 52 353

Påmeldingsfrist er satt til 26. september.

Dette er kalvmønstring:

Kalvemønstring er en aktivitet for barn og unge. I 2006 deltok nesten 500 barn på 50 ulike arrangement.

Kalvemønstring kan arrangeres som en produsentlagsaktivitet, eller i forbindelse med andre typer arrangement der en ønsker et positivt bidrag fra landbruket.

Å trene en kalv til kalvemønstring krever både tid og tålmodighet. Gjennom nærkontakt med kalven vil barnet oppleve at det utvikler seg et tillitsforhold mellom seg og dyret. Et slikt tillitsforhold er veldig viktig for at barnet skal få kalven til å gjøre det som forventes av den. Men barnet trenger også voksne rundt seg til å hjelpe seg i gang og som kan støtte og oppmuntre under veis.

Se mer på GENOs hjemmesider

Annonser


Medlemmer