Karamellpikene ble "Årets entreprenør"

Årets entreprenør, Karamellpikene, som har produsert godteri i bedriften sin. Fra venstre Nora Solstad, Silje Løseth, Hanne Drugli, Tonje Nicolaisen, Mari Røttereng og Ylva Renée Grøset sammen med utdelerne fra Orklafondet, Øyvind Togstad og Arve Slørdahl

Vakkert diplom og en sjekk på 5000 blanke kroner, delt ut av Arve Slørdahl og Øyvind Togstad fra Orklafondet, var det synlige beviset på Karamellpikenes imponerende elevbedrift gjennom skoleåret 2012-13.


23.05.2013 -

I tillegg vanket heder og ære i form av godord fra rektor og lærerteam for 9. trinn, samt anerkjennelse fra medelevene.

Orklafondet, eller Meldal Yrkesskoles Orklafond, som det egentlig heter, kunne i år dele ut pris til den elev- og ungdomsbedriften som fondets styre mente fortjente det aller mest.

- Det var mange gode kandidater, mente både Øyvind Togstad og Arve Slørdal, som begge sitter i fondets styre.

Årets entreprenør 088Rektor ved Meldal videregående skole, Øyvind Togstad, og administrerende direktør i Salvesen & Thams, Arve Slørdahl, delte gladelig ut både gode ord, diplom og en stor sjekk til prisvinneren.

- Vinneren får prisen av flere grunner, sa Orklafondets leder Arve Slørdal. - Vinnerbedriften startet opp og fikk store samarbeidsproblemer allerede fra starten. Da disse problemene ble løst, mye takket være utmerket personalarbeid og ledelse, utviklet denne bedriften seg til å bli en mønsterbedrift som både hadde gode produkter, godt bedriftsmessig håndverk pluss et godt ansikt utad i form av logo og stands på diverse messer. Vinneren er elevbedriften Karamellpikene, annonserte Slørdahl til "pikenes" store forbauselse og glede.

- Ja, vi ble overrasket. Og jeg tror at de vanskelighetene vi hadde i starten, da vi var uenige om veldig mye, gjorde oss mer sammensveiset og enige når vi først løste samarbeidsproblemene våre. Det gjorde at vi stilte med godt humør og innsatsvilje når vi jobbet sammen, sier Silje Løseth, daglig leder i Karamellpikene.

- Jeg vil gjerne takke dere alle i 9. trinn for den enorme innsatsen dere har lagt ned i entreprenørskapsarbeidet denne vinteren. Dere har skapt entusiasme, godt læremiljø og et godt omdømme for skolen vår. Gratulerer, alle sammen, sa en stolt rektor ved Meldal barne- og ungdomskole, Anita Storm.

Årets entreprenør 068Alle elevene og ikke minst lærerteamet på 9. trinn fikk stor ros og mye heder for innsatsen i entreprenørskapsarbeidet sitt av rektor Anita Storm. Og alle elevene fikk diplom!

Tekst og bilder: Anne Mari Svinsaas

 

 

Annonser


Medlemmer