Kjære alle medlemmer i lag og organisasjoner!

Brev til alle frivillige i lag og foreninger fra daglig leder i Meldal Frivilligsentral, Anne Mari Svinsaas. Foto: Marit Mjøen


Da er Meldal Frivilligsentral og undertegnede på plass i Meldal Dagsenter (Ansver) midt i bygda.  Det kjennes veldig bra å endelig være i gang, men ennå er det oppstart, innredning av kontor og møterom, å gjøre seg kjent på Dagsenteret og på den nye datamaskinen som preger dagene.


04.12.2008 - Magne Vullum

Når det nye året gjør sitt inntog, har jeg planer om å farte en del rundt til dere ute i frivillige lag og foreninger for å snakke med dere om hva frivilligsentralen i Meldal skal bli og hvordan vi best kan gripe arbeidet fatt – sammen.

Frivilligsentralen vår er i støpeskeia, og der vil den nok være i ganske lang tid – kanskje vil den aldri komme ut av støpeskeia en gang... ? For ingen av oss vet hva og hvordan frivilligsentralen skal bli – det er avhengig av dere.  Og den kan endres hele tiden. Tips og ideer om aktiviteter innenfor begrepet frivillighet tas i mot med takk!

Mange har en oppfatning av at frivilligsentralene er en slags servicestasjoner for godt voksne og eldre.  Det er vi naturligvis også. Men vi håper å være så
mye mer; et tilbud til alle alderstrinn og grupperinger i det samfunnet vi skal etablere oss i. Det som er sikkert, er at Meldal Frivillighetssentral skal være et samlingspunkt, en møteplass, et sted der dere alle kan stikke innom med tanker og ideer om frivillighet. Og: Hvis dere kjenner noen som har litt tid til overs, tips meg om dem!

I fokus for alle landets frivillighetssentraler står dere frivillige.
Det er dere vi skal arbeide mot, dere vi skal engasjere. Det er ikke først og fremst behovene for frivillige tjenester vi skal avdekke. Vi skal finne folk som er villige til å arbeide frivillig: Noen av dere vil kanskje bruke ti timer i uka, andre tre timer hver måned, atter andre kanskje to dager hvert halvår. Men felles for dere alle er at dere vil bidra med noe til den utrolig viktige delen av samfunnet vårt som frivilligheten er.

Fredag 5. desember er Frivillighetens Dag.  Det blir litt knapt med tid til å legge opp et program denne dagen, men vi satser på torsdag 11. desember; da inviterer vi til åpent hus , og forlegger Marit Mjøen i Orklaposten Forlag vil presentere boka ”41 fine turer i Meldal” – ei bok som er laget av… nettopp: Frivillige!

Stikk innom eller ring meg hvis dere har ideer og tanker om frivillighet.
Jeg håper vi får en fin dialog framover.
Og: Velkommen til Meldal Frivilligsentral! Jeg gleder meg til å treffe dere!

Hilsen fra
Anne Mari Svinsaas
daglig leder

Annonser


Medlemmer