Kjærlighet og grenser - to sider av samme sak

 

Meldal Kommune setter onsdag 7. mars i gang familieprogrammet "Kjærlighet og Grenser" for foresatte/foreldre og elever på 7.trinn.


03.03.2012 -

- Dette er en unik mulighet til å bli bedre kjent med sin ungdom og forstå hva som foregår i deres verden. Kurset består av familiesamliger, elevsamlinger på dagtid og foreldresamlinger på kveldstid. Vi skal gjennom mange spennede tema, skriver Mari S. Nordvoll ved NAV Meldal.

Kurset "Kjærlighet og grenser" tar for seg følgende emner:

Formål:

- styrke kommunikasjon og relasjon i familien

- styrke familien og tenåringen i møte med samfunnets utfordringer

- forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler blant tenåringer

Familieprogrammet "Kjærlighet og grenser" erkjenner at:

Ingen kan måle seg med foreldre/foresatte når det gjelderforebygging!

Det er viktig å bygge opp gode relasjoner i familien FØR problemene oppstår.

"Kjærlighet og grenser" tilbys elevene på 7. trinn og foreldrene deres. Det er et samarbeid mellom skolen, NAV og helsetjenesten og består av:

Familiesamling som innledning

Elevsamling på dagtid

Foreldresamling på kveldstid

Familiesamling som avslutning

Aktuelle temaer:

Familiens styrker

Drømmer og mål

Se hverandre og lytte til hverandre

Vennepress

Digitale medier

Ros og oppmuntring

Risiko og beskyttelse

Sette pris på foreldrene

Kurset er gratis!

 

(Red.: AMS)

Annonser


Medlemmer