Kjellrun runder 80

En vital og sprek 80-åring på en av sine mange turer, her fra en Vestlands-tur ved Dalsnibba.

Søndag 8. juli runder ei av Meldal best kjente kvinner 80 år.


07.07.2012 -

Det er ikke mange i bygda - eller på langan lei utafor Meldal grenser, for den del - som ikke vil nikke gjenkjennende når navnet Kjellrun Orre nevnes. Og det nikkes med respekt fra alle kanter. Kårkjerringa på Rye er kjent som et dyktig, drivende og ikke minst likandes menneske.

Som odelsjente på Rye i Losgrenda måtte Kjellrun Rye tidlig ta del i gårdsarbeidet, men det var sykepleierutdanning hun drømte om. Etterhvert ble hun også sykepleier, og den dag i dag møtes hun og "kullingene" fra sykepleien jevnlig og har det trivelig sammen, omlag 60 år etter at de møttes under utdanning.

Gjennom hele livet har Kjellrun vært et dypt kristent menneske, og både menighetsarbeid, diakoni, partiarbeid (i KrF, sjølsagt) og ikke minst avholdssaken har opptatt henne. Sammen med ham som etterhvert ble hennes livsledsager, Magne Klarents Orre fra Jæren, arbeidet hun i mange år i rusomsorgen ved ulike institusjoner. Både Kjellrun og Klarents fant dette arbeidet svært meningsfullt og givende.

Så kom den dagen da Kjellrun måtte oppfylle odelsplikten sin og flytte tilbake til Rye. Tre barn fikk hun; Margrethe, Elin Johanne og Torkjell. Klarents og Kjellrun ble bønder, men heller ikke nå ville Kjellrun la bakgrunnen som sykepleier ligge brakk. Hun fikk i oppdrag å bygge opp - sammen med flere andre, riktignok - det som i dag er hjemmesykepleien i Meldal. I mange år besto denne tjenesten av sykepleiesjef Kjellrun og noen få andre. Utallige ganger måtte hun rykke ut sjøl; det var ikke nok folk til å besøke alle som trengte hjelp.

- Det var sårt mange ganger å reise ut igjen om ettermiddagen og kvelden når jeg hadde arbeidet hele dagen. Ungene mine lurte på hvorfor jeg måtte være så mye borte. Men det var ingen råd - folk måtte få nødvendig hjelp, har Kjellrun sagt flere ganger.

For 15 år sia mistet hun Klarents. Det var et brutalt sjokk for familien på Rye. Men, som for mange andre i samme situasjon, måtte livet gå videre også for dem, og Kjellrun fortsatte arbeidet både på gården, i menigheten og i politikken med flere perioder som kommunestyrerepresentant og som fylkespolitiker. Blant annet har hun vært en pådriver for opprettelsen av frivilligsentral i Meldal, og hun satt både i interimstyret for sentralen og i Meldal Frivilligsentrals styret fram til siste årsmøte.

Søndag fyller hun altså 80 år, det gode mennesket på Rye. En usedvanlig sprek, aktiv og vital 80-åring er det som inviterer familie og venner til lunsj på Meldal Dagsenter.

Til lykke med dagen, Kjellrun!

Anne Mari Svinsaas

 

Annonser


Medlemmer