Kjempespringfrø

 

Dugnad mot Kjempespringfrø i kommunene Orkdal og Meldal.


24.06.2012 -

Flere steder i landet har Kjempespringfrø blitt et problem. Nå er den observert både i Orkdal og i Meldal. Vi må derfor iverksette tiltak så problemet bokstavelig talt ikke vokser oss over hodet.

Hva er problemet?
Spredningspotensialet er stort; hver plante kan produsere opp til 4000 frø og spiringsprosenten ligger rundt 80. De hurtigvoksende spirene former tette stander og konkurrerer ut de artene som naturlig hører ti her som for eksempel blåklokke og harerug. Enkelte ganger kan den også utkonkurrere flerårige busker og trær, og kan hindre vekst av ny skog. I Norge er det dokumentert at spredningen av kjempespringfrø har redusert artsdiversiteten i enkelte områder.

Hva er kjempespringfrø?

Hva om kornåkrene våre blir fulle av Kjempespringfrø?
Dette kan fort bli utfordringa ettersom frø lett spres med tresker og andre kjøretøy.
Der det leies inn hjelp til tresking, bør en være ekstra oppmerksom da frø fort spres fra åker til åker.

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er en opptil 3 meter høy ettåring plante med glatt, hul og leddet stilk som brekker lett. Blomstene er hvite, røde eller fiolette og sitter kransstilt oppover en rett blomsterstengel. Blomstring finner sted fra juni til oktober. Ved berøring eksploderer de modne frøkapslene og skyter opp til 4000 frø flere meter vekk fra morplanten. Nye skudd vokser raskt opp fra kuttede individer. Kjempespringfrø trives best fuktige og nitrogenrike områder, og vanlige biotoper er fuktig skog og eng, i vannkanter og på strender. Arten finnes også i kulturmark, som grøfter, åkerlandskap og veikanter

Spredningsmåter: Kjempespringfrø sprer seg naturlig ved frøsetting, og da frøene spres med vann, har arten en tendens til å kolonisere og spre seg langs vassdrag. Dette gjelder også langs veier, der frøene spres seg med trafikk og kantslått. Kjempespringfrø spres også ved hjelp av maur. Transport av hageavfall er også en utbredt spredningsmåte.

Hva kan vi gjøre?
Da kjempespringfrø er ettåring og sprer seg ved frø, vil det mest hensiktsmessige tiltaket være å hindre frøsetting- og spredning. Slått hver tredje uke fra juli til og med september hindrer planten å sette frø. Med tilstrekkelig avstand til vann og vassdrag kan kjemiske midler brukes. Uansett metode må behandlingen gjentas i minst 2-3 år på rad.

Les mer om kampanje mot fremmede skadelige arter i brosjyren "Fremmede hageplanter Sør-Trøndelag"

Ane Haugen Wexelsen
Rådgiver Orkla Landbruk

Flotthåggån JerpstadKjempespringfrø i åkerkant, Flotthåggån på Jerpstad.

Annonser


Medlemmer