Kommuneplanens arealdel - frist for innspill

 

Arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel, som er en juridisk plan som fastlegger hva kommunens arealer kan/skal brukes til i fremtiden, er i full gang.

Les mer på meldal.kommune.no


10.12.2010 - Magne Vullum
Kategori: Siste fra kommunen

Annonser


Medlemmer