Konsert på låven

 

Kulturskolens elever hadde sommeravslutningskonsert på låven hos Brynjar og Britt Einum i midten av juni. Noen dager senere var det avslutningskonsert på Bergmannskroa.

18.06.2007 -


Kulturskolen satser mye på samspill på tvers av de ulike disiplinene, og det blir skapt mange spenstige grupper. Elevene underholder ved flere arrangementer i bygda og det er et veldig godt mål på egenutvikling. Kulturskolen står for mellom 30 og 40 konserter/opptredener i løpet av et skoleår.
Mange foreldre og pårørende og naboer var til stede på låven, og det ble framført flott musikk og dans. I pausen sørget vertskapet for vafler, saft og kaffe til alle. Det ble en trivelig og flott kulturell begivenhet på låven til Britt og Brynjar EinumAnnonser


Medlemmer