Konto til innsamlingsaksjon opprettet

Bildet er fra leteaksjonens første uke.

Soknedal Røde Kors Hjelpekorps har opprettet konto i Soknedal Sparebank for å samle inn penger til videre søk etter Malin i Orkla.


07.01.2013 -

Sist helg besluttet Soknedal Røde Kors å starte en innsamlingsaksjon. Ifølge leder i hjelpekorpset, Lars Rise, er årsaken at leie av dykkere og fjernstyrt ubåt kan koste så mye som 30 000 kroner pr dag.

Søket etter 18 år gamle Malin Syrstadvoll Bergsrønning, som falt i elva på Å 14. desember, har engasjert, og engasjerer fremdeles, svært mange mennesker. Både i Soknedal og i Meldal er mange fremdeles ute og leter langs elva, dag etter dag.

Kontonummer for innsamlingsaksjonen er 4333 51 07560.

Annonser


Medlemmer