( 15.01.2007) Kramsnøen ga materiale til snømann

 


Det ble bygd snømann ved Storås barnehage i dag.


10.12.2016 -

"Våt og kald" var ingen hindring for uteaktivitetene heller ikke i dag. Det er nok bare vi voksne som er så opptatt av været til enhver tid.

Annonser


Medlemmer