Kronerulling for Orklabanen

 

Orklabanen på Løkken Verk trenger rehabilitering. Løkken Sport AS som har ansvar for drift av banen har nå startet arbeidet med et oppussingsprosjekt til 2,5 millioner kroner og sparker nå i gang kronerulling som del av firnansieringa. Bli med! oppfordrer leder i Løkken IF og styreleder i Løkken Sport AS, Bård Bergsrønning. Hver andel koster 500 kroner - og du kan kjøpe så mange andeler du vil ved å betale til konto: 4260.05.60519.

19.09.2008 - Marit Mjøen

Les mer om aksjonen hos www.lokken-if.no

Orklabanen var nesten enestående i sitt slag i Midt-Norge, da den ble bygd som kunstgressbane i 1997. Banen har vært mye brukt både gjennom organisert fotball og som et møtested forøvrig for bygdas innbyggere. En forventet levetid på kunstgressdekke er på 10 år, og det er nå på tide å gjennomføre et skifte av dekket.
Løkken Sport AS står ansvarlig for oppgaven med å rehabilitere kunstgressbanen på Løkken Verk.

I tillegg til at flere store og små foretak er forespurt om støtte, ønsker vi å invitere alle interesserte privatpersoner til å bidra for å realisere rehabiliteringen av banen.

Hver andel koster kr. 500,-. Det er anledning til å kjøpe så mange andeler en vil.
Alle bidragsytere vil få sitt navn offentliggjort i en takkeannonse ved åpning av anlegget. I tillegg vil det bli sett på muligheten for å få opp en plakat med oversikt over bidragsyterne i nærheten av banen.

Bidraget innbetales til konto 4260.05.60519.
Husk å merke innbetalingen med navn slik at vi får med dette ved offentliggjøring av bidragsyterne.

Løkken Cup 2008 på Orklabanen. Foto: Ragnar Waalen

Annonser


Medlemmer