Kulturlandskapsprisen i Sør-Trøndelag for 2006

 

Ressursgruppe miljø i Sør-Trøndelag har enstemmig vedtatt at kulturlandskapsprisen 2006 skal tildeles ”Kultursti Grefstobakkan” i Meldal.

26.01.2007 -
Prosjektet ble påbegynt i 1991 som et samarbeidstiltak mellom Meldal historielag, Meldal Bygdemuseum, Meldal kommune, Grefstad skole, Meldal skogeierlag, Meldal bondelag, Meldal jordbrukslag og Orkla industrier. Kulturstien ble offisielt åpnet i 1997.

Les mer her

Annonser


Medlemmer