Kulturminnedagen 2011

Kobbertavla på Nyplassen

Kulturminnedagen i 2011 er søndag 11. september. Årets tema er: "Skjulte skatter. Spor i landskapet".

Kulturminnedagen er en del av European Heritage Days. På initiativ av Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet ble Den norske kulturminnedagen markert for første gang i 1993 og har siden 1996 vært en fast årlig markering.


08.09.2011 - Frode Langeng

Orkla Industrimuseum har flere ganger hatt arrangement rundt kulturminnedagen som har vist ulike deler av historien opp mot tema. Årets tema passer jo godt til det Orkla Industrimuseum forvalter. En vidstrakt gruve- og smelteverksdrift i dalføret har satt spor, både synlige og godt skjulte. De mest synlige ligger på Løkken Verk med de store kisveltene på vestsida av dalen og de monumentale byggverkene etter nyere tids gruvedrift. Men også andre steder finnes spor etter gruvedrifta. På Nyplassen med slagghaugene etter smelteovnene. På Dragset og Høydalen med steinhauger og gruveinnganger. På Svorkmo med den restaurerte smelteovnen. 25 km med jernbanespor. Rester av bygg her og der. Sporene blir mange etter 333 år med gruvedrift.

Ut i fra årets tema har vi valgt å ta tak i sporene etter gruve og smelteverksdriften og starte med ei vandring på Nyplassen. Her blir vi tatt med i de ulike trinnene i smelteprosessen og får se hva som skjedde hvor. Deretter drar vi ned til Informasjonssenteret hvor vi viser de tre dokumentarfilmene om gruve- og smelteverksdrift i Orkladalføret som Orkla Industrimuseum har produsert i de senere årene.

Program
12:00 Vandring på Nyplassen
13:30 Filmvisning på Informasjonssenteret
13:30 Høidal gruve
14:30 Dragset Verk
15:30 Kobbersmelting og verkskirker

På Informasjonssenteret blir det salg av kaffe og kake med mer.
Pris pr person er 100,-
Mer informasjon på www.oi.no

IMG_1790.JPG

Slagghaugene på Nyplassen minner om store tider. Idyllisk i ettermiddagssol.

Skorstein_Svorkmo.jpg

Smelteovnen på Svorkmo ble restaurert i 1951.

Slagghauger_mot___st.jpg

Slagghauger mot Øst. Fra Høidal gruve.

Sommer__08_249.jpg

Fra Dragset Verk.
Tavla_2.jpg

På Nyplassen er kobbertavla et oversiktskart over området og starten på kulturvandringa på Kulturminnedagen.

Annonser


Medlemmer