Kultursti Grefstobakkan

 

Sør-Trøndelag sin pris for kulturlandskapstiltak er for 2006 tildelt ”Kultursti Grefstobakkan”, som har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Meldal Bygdemuseum, Meldal kommune, Meldal Historielag og en rekke samarbeidende organisasjoner. Prosjektet startet allerede i 1991 og fullført omtrent ti år senere.

14.06.2007 -


Fylkeslandbruksdirektør for Sør-Trøndelag, Tore Bjørkli, orienterte om ideen og framdriften av prosjektet. Han la stor vekt på at dette har vært et samarbeid mellom mange,
men nevnte spesielt den store innsatsen som Ragnar Grefstad hadde gjort i forbindelse med prosjektet. Han avgikk dessverre ved døden før utmerkelsen ble utdelt.

Ved utdelingen følger et diplom og et gavebrev på kr. 15.000,- som antas å komme godt til nytte ved vedlikehold av anlegg og plakater som forteller om det som vises langs vei og sti

Utmerkelsen ble mottatt på vegne av samarbeidende parter av Ragnars datter, Ragnhild Grefstad.
Og det vanket naturlig nok rosende ord og blomster fra Meldal Historielag ved Aud Inger Kalseth og fra Meldal kommune ved ordfører Ingrid Skarstein.


Johan S.
Annonser


Medlemmer