Kurs for overvektige

 

Hjelpetjenesten i Meldal vil starte et nytt kurs for overvektige.

Fokus legges på livsstilsendring gjennom
 • økt fysisk aktivitet
 • bevisstgjøring av kosthold.


30.01.2009 - Magne Vullum
Målgruppe er menn og kvinner med BMI over 30.
Ny gruppe vil knyttes til allerede eksisterende treningsgruppe.
Det trenes i gymsal, basseng og utendørs.Trim
 
Oppstart i løpet av februar. Påmelding innen 12.02.
Mer informasjon fås hos fysioterapitjenesten,
tlf. 72 49 48 38.

Annonser


Medlemmer