Kursing på ulykker 

Realistiske øvelser 

Like før påske ble det holdt kurs for helse-, politi- og brannpersonell i Meldal. Kurset gikk over 2 dager, og deltakerne lærte om sikkerhetsutstyr m.m. Dette kurset var et tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid, og det ble trent på vanskelig redning, forflytting av biler og bruk av vinsj og manuell kraft.  

25.03.2008 -
Kategori: Arkiv

Ove Smeplass forteller at de lærte mye om å få den skadde fortest mulig ut av bilvraket og stabilisere den forulykkede. Tidligere klippet vi opp bilene, men nå er trekkspillmetoden utarbeidet og tatt i bruk, sier han. Da er det viktig å feste kjettingene riktig og deretter dra bilen ut i opprinnelig tilstand.

Ved både små og store ulykker har alle etater en utfordring i forhold til kommunikasjon og samhandling på stedet. Det er viktig å ha gode rutiner for hvem som skal gjøre hva på et skadested. Trening og øvelser er viktig for å opprettholde den faglige kunnskapen, og det gir en trygghet når ulykka er ute, avslutter brannsjefen.

 

 

Realistiske øvelser Realistiske øvelser 

Deltakerne samlet utenfor samfunnshuset Deltakerne samlet utenfor samfunnshuset 

Det kan være trangt om plassen for fører og passasjerer om ulykken skulle være ute  Det kan være trangt om plassen for fører og passasjerer om ulykken skulle være ute  

Kursing innendørs Kursing innendørs 

Annonser


Medlemmer