Langenglia Vel

Montering av gatelys

Langenglia Vel har gått inne som lagsabonnement på meldal.no, som gir dem en presentasjonsside under menyen "Meldal på nett/Lag og foreninger".
Langenglia Vel  skal bidra til at det blir trygt og trivelig å bo i Langenglia. Den største oppgaven for velforeninga til nå er gatelys der hver husstand har betalt kr 10.000. På siste årsmøte ble Nils Slupphaug valg som leder.

Les mer om Langenglia vel her

(Andre lag og forreninger, eller bedrifter, som ønsker en slik presentasjon under "Meldal på nett" kan ta kontakt på redaksjon@meldalsnett.no for mer info og bestilling)


20.12.2010 - Magne Vullum

Annonser


Medlemmer