Leder-møte på Bergmannskroa

Godt oppmøte på Leder-Arenas møte, men flere bør benytte sjansen ved slike anledninger!

Orkladal Næringsforenings fagråd Leder-Arena avholdt møte om lederskap og kvalitetsstyring på Bergmannskroa torsdag 26. feb. Professor Asbjørn Aune fra NTNU, adm. dir i Extend Kjell Husby og lokale bedriftsledere holdt foredrag. Les mer på www.onf.no.

27.02.2009 - Frode Langeng

Annonser


Medlemmer