Lederkrise i Løkken I. F.

 

Avdelingslederne i Løkken I. F. er skuffet over at hovedlaget ikke har klart å få en leder på plass. Idrettslaget har nå vært uten leder i 4 måneder, og det til tross for at valgkomiteen har jobbet intenst med saken.

22.06.2007 -


Steinar Anda satt som leder de siste 4 år, og ønsket forståelig nok avløsning. Han tok et år ekstra i fjor, fordi laget heller ikke da lyktes i å finne en erstatter.
Løkken I. F. har lange tradisjoner, og har avdelinger i ski, fotball, skøyter, trim og barneidrett. Det jobbes godt i avdelingene, men en leder i hovedlaget må på plass for å ha et felles samlingspunkt og et ansikt utad, sier leder i skøyteavdelingen Per Tore Kirkholt.
Det er hovedlaget som skal legge føringene, og henvendelsene utenfra må gå gjennom en leder. Både kasserer og sekretær er på plass, og Morten Haugen og Anne Lise Eriksen lokker med et fantastisk miljø og givende arbeid. Økonomien i laget er sunn og god, og hovedmengden av arbeidet blir utført i avdelingene. Det handler om å dra lasset i fellesskap, og det er sosialt og egenutviklende å bidra, forteller en entusiastisk fotballeder Bente Fjeldvær. Skiavdelingens leder, Audun Bjørnås samtykker, og legger til at det anleggsmessige er kjempefint.

Oppfordring
Nå ønsker seksjonslederne at noen skal komme med forslag på ny leder, eller om noen ønsker å bidra så er det bare å melde seg. Avdelingslederne lover å stå på videre, dermed vil den nye lederen få stor avlastning. Tidligere har det vært avholdt max. 8 styremøter i løpet av et år, så det burde slett ikke bli avskrekkende arbeidsmengder. Aktiviteten for barna er viktig i alle lokalsamfunn, og det vil være synd om laget havner i det uføret at aktiviteter kanskje må legges ned allerede fra årsskiftet. Uten leder på plass, blir det ikke tilstrekkelig struktur på hovedlaget, så det haster med å få den siste brikken på plass.

Hjelp oss med dette, oppfordrer de fem entusiastene, og det haster!

Forslag og gode råd kan rettes til Per Tore Kirkholt på tlf. 414 60 268
eller mail p-ki@online.no.

Annonser


Medlemmer