Leteaksjonen etter Malin avsluttet

Letingen fortsetter i og langs Orkla.

Fredag ble leteaksjonen etter Malin avsluttet, etter sju dagers resultatløst søk.


21.12.2012 -

Like før kl. 14:00 fredag ettermiddag fikk de frivillige beskjed om at leteaksjonen er avsluttet. De pårørende var naturligvis underrettet om dette tidligere på dagen.

Etter en totalvurdering fra lokalt og regionalt politi, som er den etaten med øverste operativt ansvar under en leteaksjon, ble det fredag besluttet at den offisielle leteaksjonen avsluttes, naturligvis i samråd med hjelpekorps og redningsdykkere. Bakgrunnen for dette er både varigheten av leteaksjonen, og ikke minst isforholdene i elva som gjør letingen svært vanskelig.

Lensmann i Meldal, Brynjar Einum, og dagens leder i KO, Richard Halgunset fra Rindal Røde Kors Hjelpekorps, underrettet dagens frivillige letemannskap på Å skole, ca. 50 i tallet, om avgjørelsen, og oppsummerte hva som hadde blitt gjort de siste sju dagene. Mye av dette er allerede kjent gjennom artikler i media, både her på meldal.no og i andre medier. Vi vil her gjengi de mest sentrale punktene fra deres oppsummering.

Sent fredag kveld for en uke siden ble det slått alarm om at en ung kvinne hadde falt i elva ved Å bru. En massiv redningsaksjon ble umiddelbart iverksatt, med to helikoptre fra Luftambulansen, et Sea King redningshelikopter, ambulanser, brannvesen og mannskap fra Røde Kors. Med visshet om at de første timene etter en slik hendelse er utrolig viktige, ble det selvsagt ikke spart på noen ressurser. I løpet av lørdag gikk man over i en ny fase, som på fagspråket omtales som søk etter antatt omkommet person. Når man går over i denne fasen er ikke minuttene og timene lenger like viktige, og man kan begynne et langt mer strukturert og planmessig søk.

De første dagene stod det mannskap på blant annet Meldal bru døgnet rundt og speidet i elva. I løpet av uka har elva vært patruljert på begge sider fra Å bru til Bjørsetdammen tre ganger, det har vært foretatt søk med hund, slusene ved Grana kraftverk ble stengt for å senke vannstanden i elva. Dykkere fra Trøndelag Brann- og Redningstjeneste har vært i elva på flere steder, også ved inntaket til Svorka kraftverk ved Bjørset, det er i tillegg brukt undervannskamera ved samme sted. Gravemaskiner har forsøkt å fjerne ispropper i elva, og det er også foretatt sprengninger med samme hensikt. Onsdag ble deler av isen ved Vella (ved rasteplassen rett sør for "Snoenslina") sprengt vekk, Grana kraftverk åpnet for å heve vannstanden og få bevegelse i ismasser, for så å senke vannstanden igjen. Samme dag ble det på nytt foretatt flere overflyvninger langs elva av Luftambulansen.

Men dessverre har ikke noe av dette resultert i funn av noe slag. Med de isforholdene som er nå avsluttes dermed leteaksjonen fra offisielt hold. Einum utelukker ikke helt at den kan gjenopptas, dersom det skjer en stor forandring med isforholdene, men med værprognosene i den nærmeste tiden, og de mengdene med is det er i elva så ser det i alle fall ikke ut til å bli en snarlig endring. Det er ikke mulig å se hva som er under isen, og på enkelte strekninger i elva er det ispropper som går nesten ned til elvebunnen. Alt vannet presses dermed gjennom en svært trang passasje, hvor det er umulig for dykkere å komme til. Ved forsøk på å sende en blåse gjennom en slik passasje dukket den ikke opp igjen nedenfor isproppen kunne Halgunset fortelle.

Brynjar Einum sa han hadde vært med på mange leteaksjoner, og det er svært sjelden at de er så langvarige som sju dager. Også Halgunset kunne bekrefte dette, blant annet via landslederen for alle hjelpekorpsene i Norge, som knapt husker en så langvarig aksjon. Halgunset kunne videre fortelle at de hadde "slått distriktsalarm" tre ganger i løpet av uka for å kalle ut mannskap. Og mannskap fra ikke mindre enn 12 hjelpekorps fra to fylker har deltatt, med 20 til 35 personer hver dag.

I tillegg til alt profesjonelt mannskap som har deltatt har det vært nedlagt en formidabel innsats fra frivillige, med mellom 100 og 150 oppmøtte på det meste. Det har vært så mange enkelte dager at det nesten har vært utfordrende å organisere slik at alle fikk en fornuftig oppgave. Einum fortalte at han var veldig imponert over hvor mange som har stilt opp. Han er imidlertid ikke overrasket, for lignende innsats har vært lagt ned i leteaksjoner i bygda tidligere. Det er selvsagt ikke bare folk fra vår egen kommune som har bidratt, også fra Soknedal hvor Malin kommer fra har det deltatt veldig mange. Einum ville også viderebringe den takknemligheten de pårørende føler ved at så mange har stilt opp.

Og det er ikke bare de som har gått og stått langs elvebredden som har bidratt, det har vært mange i sving for å koke kaffe, smøre mat m.m. til både profesjonelt og frivillig letemannskap. Butikker, både her i bygda, i Malins hjemkommune og andre steder har gitt gratis mat til de frivillige. Å barnehage har bakt wienerbrød flere dager, for å nevne noe. Lista kunne sikkert vært enda lengre, men meldal.no vil med dette videreformidle fra Politi og Røde Kors en STOR TAKK til absolutt alle som på en eller annen måte har bidratt den siste uka!

Avslutningsvis vil vi komme med samme formaning som både Einum og Halgunset kom med nå når offisiell leting er innstilt: Det er som kjent ikke ulovlig å gå langs elva, men tenk FØRST og FREMST på egen sikkerhet! Elveisen er slett ikke trygg, selv om den enkelte steder er veldig tykk så er den også glatt. Og dersom man på eget initiativ vil gå ved elva, gå ALDRI alene, minst to stykker sammen. Ikke bruk mørke klær, bruk aller helst refleksvest, avslutter Richard Halgunset.

Red. EE

Annonser


Medlemmer