Leter etter truet fugleart i Orkland – og tar gjerne imot tips

Sandsvale er oppført som sårbar på den norske rødlista. Foto: MidNat

 

Utstyrt med kikkert og kamera er Midtnorsk Naturundersøkelse (MidNat) nå i gang med å kartlegge den sårbare fuglearten sandsvale i tidligere Snillfjord kommune


22.06.2022 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune, Fugleliv

 

Kartleggingsarbeidet utføres på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag.

– Sandsvale blir stadig sjeldnere, og står nå oppført som sårbar på den norske rødlista, forteller Jørulf Vullum i MidNat.

Færre egnede hekkeplasser

Sandsvale hekker kun i loddrette sandskjæringer, som vanligvis finnes langs elver eller i grustak hvor det tas ut naturlig sand. Men disse hekkeplassene har det blitt stadig færre av. Derfor hekker fuglene i stedet på mindre attraktive alternativer, som lagerhauger og anleggsområder. Ettersom arten er i kraftig tilbakegang, medfører det at anleggsarbeidet må stanses eller vente til hekkesesongen er over.

MidNat har nå flere prosjekter på gang i Norge for å øke kunnskapen om lokale sandsvalebestander. Kartleggerne som er på besøk i Snillfjord forsøker å finne sandsvale og hekkeplassene deres, og registrerer også alle lokaliteter som kan ha potensiale som hekkeplass for de truede fuglene.

Vil ha tips

Vullum opplyser at typiske hekkeplasser for sandsvale i dag stort sett finnes langs veier, jordbrukslandskap og andre steder med menneskelig aktivitet. I den forbindelse kan det hende at kartleggerne observeres nær hus og åkerkanter, og parkerer på uvanlige steder, påpeker han.

– Skulle du treffe på en av kartleggerne i MidNat på et eller annet uventet eller «merkelig» sted, så slår de gjerne av en prat, sier Vullum.

MidNat tar også gjerne imot tips om steder hvor sandsvalene hekker i år, eller steder hvor de har hekket tidligere. Dersom du har tips, kan du sende e–post til jorulf.vullum@midnat.no eller ringe telefonnummer 975 10 225.

6534928 5039447
Sandsvala kan være ganske nøysom iblant. Den lille loddrette kanten øverst i sandtaket er faktisk nok til at sandsvaler kan slå seg ned og hekke her, forteller Vullum. Foto: MidNat

 

Skrevet av Ina Marie Holseth

Publisert 21. juni 2022

Red:RS

Annonser


Medlemmer