Litt mimring

 

På grunn av lav svovelpris ble Orkla i begynnelsen av 70-tallet tvunget til å legge om sin kisproduksjon.

13.07.2007 -

Det ble derfor bygget et nytt flotasjonsverk i 1974 for produksjon av kobberkonsentrat med ca 28 % kobber og sinkkonsentrat med ca. 55 % sink.
Kobberkonsentratet ble i perioden 1974-1981 levert til Nordtdeutsche Affinerie i Hamburg. Outokumpu kjøpte seg imidlertid inn i gruva i 1981 og ble 50 % eier sammen med Løkken Gruber AS. Fra da av ble kobberkonsentratet eksportert til Mäntyluoto i Finland og den aller første lasten ble levert med m/s ”Outokumpu” den 10.4.1981.
Denne begivenhet ble behørig fotografert og på fotoet ser man fra venstre: Paul Nissen, Olav Huseby, Ingvar Fossflaten, Arne E. Møller, Erling Kvæl, Knut Brøndbo og Arne Lauritzen.

Arne Lauritzen

Annonser


Medlemmer