Loddsalg for Å bedehus

 

Under Julegata på Å - Åpen dag, den 11. desember, ble det solg lodd til inntekt for Å bedehus.


16.12.2010 - Magne Vullum

Julegata på ÅVinnere av lotteriet:
1. Eli Hoset
2. Magnus Aa. Engzelius
3. Magnhild Snoen
4. Solveig Eggen
5. Eldbjørg Muan
6. Håvard Muan Skagemo
7. Jorunn Fossmo
8. Magnus Aa. Engzelius
9. Liv Jorun Graven v/ Asle Graven
10. Jorunn Fossmo
11. Ole Hoel
12. Jan Ove Skjølset
13. Ragnhild Eithun Lund
14. Eli Snoen
15. Kari Bolme, Storås
16. Berit Resell
17. Anne & Hans Hess
18. Mari Stokke
19. Jo Foss
20. Jorunn Fossmo
21. Mari Stokke
22. Liv Jorun v/ Asle Graven

Jo Foss

Annonser


Medlemmer