Løkken Utvikling inviterer til møte

 

Malmleting og etablering av privatskole står på dagsorden når Løkken Utvikling inviterer til åpent møte på Bergmannskroa onsdag.


01.11.2011 -

På sensommeren var det mange som registrerte at det foregikk omfattende malmleting i Løkken-området. Det kunne registreres et helikopter med en svær innretning som svevde over området. Hele prosjektet har en høy prislapp, og det er aktører fra Canada og Australia som står bak malmletingsprosjektet. Dette gjennomføres med tanke på å finne ut hvor mye drivverdig kobbermalm som finnes i det såkalte Løkken-feltet. Kontaktperson og prosjektleder lokalt er Gudmund Grammeltvedt. Ikke tilfeldig, for det er knapt noen som kjenner de geologiske forhold bedre i området enn Gudmund. På onsdag kommer han på Bergmannskroa for å fortelle mer inngående om hele prosjektet.

Etablering av Montessori-skole på Løkken har det vært jobbet med i lang tid. Skolen skal være i drift fra neste høst av, og det jobbes nå intenst for å få alle biter på plass. Status i dette arbeidet, og hva som er de mest krevende utfordringene, vil skolens styreleder Morten Haugen fortelle mer om. Dette gjelder da både etablering av en barneskole og en ungdomsskole.

Møtet på Bergmannskroa er kl 18:00 onsdag 2. november.

Styret

Annonser


Medlemmer