Lossvåttån

 

Historisk turmål

03.08.2007 -

På høgste toppen mellom Lo og Løkken verk ligger Lossvåttån, - 517 meter over havet. Dette er et populært turmål fra Lo, Løkken verk og Kråkhaugen.
Varde, vete eller våttå er et gammelt navn en finner mange steder i landet, og stammer fra tider med andre kommunikasjonsmetoder enn dagens mobil og dataverden.
Ved ufredstider var det viktig å varsle så snart som mulig, og det vart bygget og gjort klar store bål på godt synlige topper. Når disse vart tent gjekk varslet raskt over store avstander.
På internett opplyser Wikipedia at systemet var kjent over hele verden, og i Skandinavia trolig benyttet så tidlig som i eldre jernalder. I Norge er spesielt to perioder kjent. Den første fra Håkon den godes tid fram til begynnelsen av 1300 tallet. Den andre fra Cristian IVs tid og fram til 1814.

Etter krigen ble det på Lossvåttån flyttet opp en høyløe som ble innredet som kvilebu. Det ble satt opp flaggstang og reist en minnestein. Like nedenfor steinen ble hogget noen ord i berget, - som ikke var av det mest bestandige slaget. Vær og vind har visket bort mye av bokstavene, men med litt husk og litt tyding tror jeg det står: ”OG GJEV DET ALDRI MÅ VERTA SAGT AT LANDET LIGG UTAN VARDEVAKT”.
Den siste vardevakta til Lossvåttån bodde straks nedenfor, - i Garsengdalen. Tuftene etter husa vises fortsatt.


Ola L.


Annonser


Medlemmer