Lunch for en ”20er”

 

i kjellerstua på Løkken kirke, 12.mai kl 11.30

Vi har prøvd oss med lunch en formiddag før, og det var trivelig. Dessverre kolliderte det med kaffeservering på Stallstua, og det gjør det denne gangen også, noe vi må rette opp til høsten.


10.05.2011 - Magne Vullum

Jeg tenker at dette er veldig uformelt, så det skulle passe for alle. Spesielt trivelig synes jeg det ville vært, om noen av våre ”nye landsmenn/kvinner” hadde hatt lyst og mulighet for å komme.Tror vi har mye å lære hverandre, i det å bygge fellesskap og samhold. Jeg har mulighet til å hente noen på Løkken, om det er vanskelig å komme til kirka. Da kan du ringe 95791561, Marit.

Kanskje en trilletur med baby i vogn, eller gåtur med spaserstokk? Ut og treffe noen å snakke med. 
Her er ALLE VELKOMNE. Vi sees.

Hilsen
Marit Syrstadeng
Diakonarbeider Løkken kirke

Annonser


Medlemmer