Lurt å samarbeide

 

Leif Anders Vold i arrangmentskomiteen for Resfjellet Opp presiserer hvor viktig det er at arrangører snakker sammen.


30.01.2012 -
 Resfjellet Opp skal også i år arrangeres og det skjer den 8. september. Langt fram i tid nå........men de fleste arrangement må planlegges i god tid. Det er også viktig at arrangementer ikke kolliderer, og Leif Anders  oppfordrer derfor at lag og organisasjoner benytter kalenderen på www.meldal.no og sender inn datoer for de forskjellige arrangementene i bygda framover. Redaksjonen i meldal.no er glade for å få slike innspill og følger selvfølgelig opp oppfordringen om å benytte vår spalte "Hva skjer?" og informere om når noe skal skje i Meldal. 

red. Britt G. Moen

Annonser


Medlemmer